Kyberšikana, kybergroomeri, závislosť na internete a hrách

Kybernetická a informačná bezpečnosť pre školy

Počítač, smartfón a internet sú užitočným pomocníkom a takmer nevyčerpateľným zdrojom informácií. V dnešnej dobe sú neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás, deti nevynímajúc. Moderné technológie sú aktívne využívané aj v školách pri vzdelávaní žiakov. Počítače sa používajú už na základnej škole, v čase koronakrízy boli dokonca vyslovene potrebné, keď výučba, či už online alebo pasívna v spracovaní úloh zaslaných prostredníctvom internetu, bola bežnou praxou väčšiny škôl. No deti využívajú smartfón, počítač a internet aj na zábavu a komunikáciu.

Moderné technológie pomáhajú zlepšovať kvalitu nášho života, pomáhajú učiteľom a žiakom pri vzdelávaní, sú zdrojom nových informácií a možností. Ale moderné technológie prinášajú aj rôzne riziká a nebezpečenstvá, s ktorými sa žiaci stretávajú na internete. Téma internetovej bezpečnosti pre žiakov základných a stredných škôl je veľmi dôležitá, i keď v súčasnej dobe žiaľ zanedbávaná. Pomôžte nám to zmeniť.

Projekt SAFELab je online edukačná platforma pre školy zameraná na internetovú a IT bezpečnosť detí a tínedžerov. Vytvorili sme špeciálne online kurzy pokrývajúce všetky témy, s ktorými sa môže žiak základnej alebo strednej školy stretnúť na internete. Pre tínedžerov vo veku od 12 rokov je pripravených 16 podrobných kurzov, ktoré ich zoznámia s nástrahami a hrozbami internetu. Pre starších žiakov a učiteľov je k dispozícii 8 odbornejších kurzov, ktoré sú však stále písané s dôrazom na zrozumiteľnosť. Pre najmenších žiakov od 6 rokov sme pripravili edukačné animované rozprávky, ktoré boli vytvorené s veľkým dôrazom na nízky vek dieťaťa.

Kurzy bezpečnosti na internete pre žiakov od 12 rokov

Dnes už len veľmi ťažko nájdeme tínedžera, ktorý by nemal mobilný telefón s pripojením na internet. Preto je veľmi dôležité naučiť deti ako správne používať internet, aké riziká im hrozia a ako sa pred nimi brániť. Treba im vysvetliť, že na internete nie sú len dobrí ľudia – za profilom násťročného rovesníka sa môže skrývať aj dospelý človek. Taktiež je nutné naučiť žiakov správať sa na internete tak, aby neubližovali iným deťom. A v neposlednej rade ich musíme naučiť používať na internete kritické myslenie, aby vedeli rozlíšiť fakty od dezinformácií.

Našich 16 kurzov internetovej bezpečnosti pre žiakov od 12 rokov sa venuje nasledujúcim dôležitým témam:

- Kyberšikana (ako ju spoznať, ako sa brániť, ako postupovať, ak som obeť, prečo ju nepáchať)

- Netiketa (ako sa správať slušne na internete)

- Kybergrooming (ako spoznať kybergroomera, ako sa brániť, ako postupovať ak som obeť)

- Kritické myslenie a dezinformácie (ako rozlíšiť pravdu, polopravdu a klamstvo, ako overovať informácie, články a fotografie na internete)

- Zdieľanie informácií (čo nezdieľať na internete, prečo si nastaviť súkromie na sociálnych sieťach, následky zdieľania)

- Falošné účty na sociálnych sieťach (kto je sociálny inžinier - manipulátor, ako si bezpečne overiť účet na sociálnej sieti, ako sa podvodníkom brániť)

- Sexuálni predátori na internete (ako odhaliť nebezpečnú osobu, ako sa brániť, čo robiť, ak som sa stal obeťou)

- Zdieľanie osobných fotografií a videí (riziká a následky spojené so zdieľaním, čo nezdieľať)

- Závislosť na internete (ako si strážiť čas strávený na internete, kde hľadať pomoc)

- Nebezpečné blogy a chatroomy (ako spoznať nebezpečné blogy a riziká s nimi spojené, kde hľadať pomoc)

- Násilie a extrémizmus na internete (ako spoznať nevhodný obsah, prečo sa vyhnúť extrémizmu nielen na internete, aké to môže mať následky)

- Hacking, phishing a sťahovanie ilegálneho obsahu (ako spoznať phishing, podvodnú stránku, čo je malvér, prečo nesťahovať pirátsky softvér a hry)

- Bezpečné nakupovanie na internete (ako spoznať podvodný internetový obchod, zásady bezpečného online nakupovania)

- Gaming a online hry (ako si ustrážiť čas strávený pri videohrách, nebezpečenstvá spojené s online hrami, kde hľadať pomoc)

- Hejting, trolling a sociálne siete (čo je to hejting a trolling, ako ho spoznať a ako sa mu brániť)

- Fenomén influencerov a youtuberov (čo všetko sa skrýva za prácou youtubera a riziká s tým spojené, syndróm vyhorenia, riziko neúspechu)

Kurzy pre žiakov sú napísane jazykom tínedžera tak, aby im čo najlepšie porozumel. Všetky kurzy sú pripravené v dvoch formách - interaktívnej textovej forme a vo forme dabovaných videokurzov. Každý žiak si môže zvoliť formu, ktorá mu viac vyhovuje. Online kurzy bezpečnosti na internete pre žiakov boli vytvorené sociálnym pedagógom Mgr. Evou Stolárikovou v spolupráci s hlavným garantom kurzov - detskou psychologičkou Mgr. Máriou Tóthovou Šimčákovou. Pre žiakov sme pripravili aj interaktívne testy, absolvovaním ktorých si môžu overiť znalosti získané v jednotlivých kurzoch. Po úspešnom absolvovaní online kurzov a testov získajú žiaci certifikát.

Edukačné rozprávky pre žiakov od 6 rokov

Pre najmenších žiakov sme vytvorili sériu edukačných rozprávok, ktoré ich pripravia na tie najzákladnejšie problémy spojené s mobilmi a internetom. V dnešnej dobe si veľa rodičov kvôli nedostatku času uľahčuje výchovu a používa počítač alebo smartfón pre zabavenie dieťaťa už v predškolskom veku. Deti sa často stretávajú s videoobsahom na internete – na platformách ako Youtube vyhľadávajú rozprávky a iné videá. Je veľmi dôležité naučiť aj žiakov prvého stupňa základnej školy opatrnosti na internete. Detské kurzy (6-12 rokov) sú prezentované vo forme krátkych príbehov – rozprávok, s vysvetlením témy a poučením na záver. Príbehy i samotné rady sprostredkúvajú vo videách animované postavičky, ktoré sú pre deti zaujímavejšie ako čistý text. Dôležité body sú zároveň stručne písané v rámci videa simultánne k hovorenému slovu postavy. Detský kurz je písané ešte citlivejšie ako ten tínedžerský, témy sú redukované tak, aby nezachádzali do podrobností a týkali sa toho, čo v tomto veku deti reálne riešia na mobiloch a internete.

Edukačné rozprávky pre žiakov od 6 rokov sa venujú nasledujúcim dôležitým témam:

- Nevhodný obsah na internete (prečo nepozerať nevhodné videá, obrázky a iný škodlivý obsah na internete)

- Čas strávený s telefónom a počítačom (prečo nemať mobil stále v ruke, prečo len nesedieť za počítačom a hrať videohry)

- Online komunikácia s neznámymi osobami (prečo nie je možné na internete dôverovať každému - falošné profily na internete, ako sa má dieťa zachovať, ak je oslovené neznámou osobou)

 

IT bezpečnosť, Phishing, Vishing a online podvody

Kurzy kybernetickej bezpečnosti pre žiakov od 15 rokov a učiteľov

Pre žiakov stredných škôl a učiteľov sú pripravené aj odbornejšie online kurzy, ktoré sa zaoberajú IT bezpečnosťou. Žiaci a učitelia sa v kurzoch zoznámia s najčastejšími online hrozbami a podvodmi. Naučia sa ako správne a bezpečne používať počítač, smartfón a internet.

Našich 8 kurzov internetovej a IT bezpečnosti pre starších žiakov od 15 rokov sa venuje nasledujúcim dôležitým témam:

- Sociálne inžinierstvo a manipulácia na internete (ako internetový útočník myslí, na čo cieli, ako sa brániť)

- Základy počítačovej a online bezpečnosti (ako správne zvoliť heslo, viacfaktorová autentifikácia, riziká spojené s online úložiskami a verejnými WiFi sieťami, ako správne používať počítač a smartfón)

- Emailový a webový phishing (ako správne analyzovať emailové a iné správy, ako odhaliť phishing, ako si preveriť webstránku, ako odhaliť podvodný internetový obchod, názorné ukážky phishingu a videoanalýzy)

- Telefonické podvody a vishing (čo je vishing, SMS spoofing, ako sa brániť)

- Dezinformácie a hoaxy (používanie kritického myslenia, ako overovať informácie na internete)

- Špeciálny kurz o najčastejších online podvodoch (kurz popisuje až 17 rôznych typov internetových podvodov)

- Kritické myslenie (téma kritického myslenia je zapracovaná vo väčšine kurzov)

Máte akékoľvek ďalšie otázky k našim online kurzom?


Radi vám zodpovieme akúkoľvek otázku, ktorá sa týka našich kurzov pre školy. Kontaktovať nás môžete emailom, telefonicky alebo vyplnením kontaktného formulára. Radi vám sprístupníme ukážky z online kurzov, prípadne vám kurzy odprezentujeme na osobnom stretnutí.

Odborný garant kurzov pre deti a tínedžerov

Všetky kurzy pre tínedžerov a deti boli pripravované s maximálnou citlivosťou k téme. Kurzy pre tínedžerov sa snažia komunikovať ich jazykom, nie sú len suchou teóriu, a zbytočne nenudia. Jednotlivé témy sú založené na situáciách, ktoré sa dnes bežne dejú v online svete internetu. Kurzy boli vypracované pod vedením sociálneho pedagóga Mgr. Evy Stolárikovej, ktorá sa o tému dlhodobo a intenzívne zaujíma. Detské kurzy sú písané obzvlášť citlivo - s ohľadom na vek sa niektoré témy len naznačujú, nezachádzajú do podrobností. Sú zamerané na podporu žiaduceho, pre deti bezpečného správania v online svete, a sú prezentované prostredníctvom príbehov skrz postavy, s ktorými sa deti vedia stotožniť.

Všetky kurzy pre tínedžerov recenzovala známa detská psychologička Mgr. Mária Tóthová Šimčáková, ktorá je zároveň hlavným garantom online kurzov zameraných na tému internetovej bezpečnosti pre tínedžerov. Vďaka tejto spolupráci vám prinášame kvalitné kurzy pre vaše deti, ktoré boli vypracované pod dohľadom skúseného odborníka. Venujeme sa témam ako kyberšikana, netiketa, hejting, dezinformácie a hoaxy, zdieľanie informácií, zdieľanie fotografií a videí, závislosť na nete, kybergrooming a množstvu ďalších dôležitých tém.

Mgr. Mária Tóthová Šimčáková je úspešná detská psychologička. Práci s deťmi sa venuje už 27 rokov, pričom vyše 14 rokov pôsobila ako školská psychologička v základnej škole a gymnáziu v Bratislave. Pracuje s deťmi s rôznymi problémami, s celými rodinami, s učiteľmi a so školskými kolektívmi. V Rade pre reklamu pracuje ako odborník na problematiku reklamy so zameraním na deti. Lektoruje a je autorkou mnohých programov pre deti a mládež. Je odbornou garantkou programu detinanete, kde už 10 rokov monitoruje problematiku internetu a deti, dáva rodičom a učiteľom rady ako zvládnuť bezpečnosť detí. Prispieva do rôznych odborných aj iných publikácií, vedie internetové poradne niekoľkých časopisov. Veľa skúsenosti ako riešiť ťažkosti s výchovou deti získala priamo v rodinách na Slovensku v relácii Pestúnka televízie Markíza. Je šťastnou mamou dvoch detí.

Sídlo firmy

Klincová 37, Bratislava 82108

Náš telefón

0948 487 444

Náš e-mail

info@safelab.sk

Pracovné hodiny

Po - Pia / 9:00 - 16:00


;