Základy počítačovej bezpečnosti

V kurze "Základy počítačovej bezpečnosti" sa ešte nebudeme venovať priamo phishingu, podvodným emailom a webom, ale najskôr si preberieme jednoduché, kľúčové bezpečnostné pravidlá a opatrenia, ktoré by mal každý z nás dodržiavať – v profesionálnom aj súkromnom živote.

Je dosť možné, že sa vám niektoré kapitoly tohto kurzu budú zdať triviálne, ale aj v prípade, že sa považujete za zdatného užívateľa počítačov a internetu, chceme na vás apelovať, aby ste kurz aspoň prebehli a časti, ktoré sú vám plne jasné eventuálne preskočili. Venujte tomu aspoň pár minút a uvidíte, že narazíte aspoň na jednu-dve kapitoly, ktoré vám rozšíria povedomie o online bezpečnosti.

V kurze sa zameriame aj na najčastejšie chyby, ktoré užívatelia počítačov a smartfónov najviac robia a vždy vám odporučíme, ako ich napraviť a zvýšiť svoju bezpečnosť. Je nutné si uvedomiť, že žijeme vo svete, kde informačné technológie preberajú stále čoraz viac oblastí a činností z nášho profesionálneho i súkromného života. Toto má žiaľ jeden negatívny dopad a to, že aj kriminálne živly sa presúvajú zo skutočného sveta do online sveta internetu. V dnešnej dobe je pravdepodobnejšie, že vás okradne internetový podvodník, ako to, že budete prepadnutý na ulici. Veríme, že vám náš kurz opäť pomôže používať technológie bezpečnejšie a bezpečnejšie sa aj cítiť.

Na ďalšiu stránku kurzu

;