Online kurzy Prečo je internetová bezpečnosť dôležitá? a Základy počítačovej bezpečnosti získate zadarmo hneď po registrácií. Okrem toho získate zadarmo aj šesť kurzov pre tínedžerov a jednu vzdelávaciu rozprávku pre deti.

Chráňte na internete seba a svoju rodinu!

Pozor! Počas registrácie vznikla nasledujúca chyba: