Heslá

Začnime najobsiahlejšou témou - a to sú heslá. Prihlasovacie údaje používame niekoľkokrát denne, prihlasujeme sa do emailu, sociálnych sietí, internet bankingu a na množstvo iných webových stránok alebo online služieb. Pri tvorbe hesla a jeho uchovaní je dôležité dodržiavať niekoľko pravidiel, s ktorými sa teraz oboznámime.

Sila hesla

Je dôležité, aby heslo, ktoré používate, bolo dostatočné silné, respektíve aby nebolo jednoduché ho uhádnuť. Teraz si to nepredstavujte tak, že útočník sedí za klávesnicou a skúša ručne uhádnuť vaše heslo, takto to naozaj nechodí. Moderný útočník využíva rôzne nástroje a programy, pomocou ktorých môže za minútu overiť tisíce až desaťtisíce rozličných hesiel.

Najčastejšie sa vyskytujú dva druhy útokov:

  1. Slovníkový útok na heslo – v tomto prípade útočník spustí program, ktorý má nahrané všetky bežne používané slová, slovné spojenia, slovné zvraty a tento program postupne skúša, či niektoré zo slov nie je aj vaše heslo. Ak si napríklad zvolíte ako heslo slovo „Telefón“, tak útočníkov program ho dokáže odhaliť behom pár minút.

  2. Útok na heslo hrubou silou – ďalšia možnosť, ktorú môže útočník použiť, je program, ktorý bude skúšať všetky možné kombinácie písmen, číslic a znakov, aby uhádol vaše heslo. Poviete si, že predsa existujú milióny kombinácií, muselo by to trvať roky, avšak opak je pravdou. Dnešné počítače sú veľmi výkonné a dokážu spracovať milióny operácií za sekundu, to znamená, že takýto útok môže preveriť státisíce a viac hesiel za minútu, útočník môže nechať takýto program bežať niekoľko dní a slabé heslo odhaliť do týždňa, čo až taká dlhá doba nie je.

Globálne štatistiky nám ukazujú, že aj v dnešnej dobe patria medzi najpoužívanejšie heslá jednoduché slová - na prvých priečkach sa dokonca umiestňuje heslo "heslo" alebo "abcdefgh", ktoré vás skutočne pred ničím neochráni, a preto sú heslá aj dnes aktuálnou témou.

Na ďalšiu stránku kurzu

;