Ako si správne zvoliť heslo

Sila hesla sa odvíja od dvoch základných vlastností: dĺžky hesla a pestrosti použitých znakov. Pokiaľ si zvolíme za heslo krátke slovo "auto" (jedná sa o základné slovo a obsahuje len malé písmená abecedy), tak neurobíme dobre, pretože slovníkový útok ho odhalí za pár sekúnd, rovnako útok hrubou silou by sa s ním potrápil ani nie minútu. Štvorpísmenové heslo má len necelých 500 000 kombinácií a bežný počítač si s ním poradí rádovo za sekundy.

Čo sa ale stane, ak heslo rozšírime o pár znakov na "Auto5!"? Pridali sme k pôvodnému slovu veľké písmeno, jedno číslo a špeciálny diakritický znak. Naše nové heslo má zrazu 164 206 490 176 kombinácií! Vidíte ako moc vzrástla náročnosť odhalenia hesla len tým, že sme využili vyššiu pestrosť znakov v hesle a pridali veľké, malé písmená, čísla a špeciálny znak? Naša radosť je však predčasná, nakoľko aj keď sa nám 164 miliárd kombinácií môže zdať veľa, moderný výkonný počítač si aj s takýmto heslom vie poradiť za niekoľko hodín až dní. Teraz prichádza na rad dĺžka hesla.

Keďže komplikovanosť hesla a počet kombinácií potrebných na jeho odhalenie stúpa exponenciálne každým ďalším znakom v hesle, je dôležité dodržiavať určitú minimálnu dĺžku. Napríklad: heslo dlhé 6 znakov z malých, veľkých písmen abecedy a číslic dokážu moderné počítače odhaliť za pár minút, ale heslo dlhé 10 znakov by rovnakým počítačom trvalo roky. Preto aj my každému odporúčame, aby mal heslo dlhé aspoň 10 znakov, a použil v hesle veľké aj malé písmená, aspoň jedno číslo a špeciálny znak (+-*$%&! a pod.). Ďalšie rady, ako si vyskladať dobré heslo, nájdete na ďalšej strane kurzu.

Na ďalšiu stránku kurzu

;